Verkoopkeuring

Bij verkoop van een woning of gebouw is de verkoper verplicht om bij hem bekende gebreken van de woning te melden aan de koper. Indien de verkoper verzuimd gebreken te melden aan de koper, dan kan de koper eventuele schade op de verkoper verhalen. Met een verkoopkeuringsrapport voldoet de verkoper aan deze meldingsplicht.

Mocht u een woning of gebouw willen verkopen, dan kan JoostAdvies geheel de verkoopkeuring verzorgen en u ontvangt een heel compleet verkoopkeuringsrapport.

Het verkoopkeuringsrapport geeft een goed beeld en de staat van de kwaliteit van de woning of gebouw. U krijgt hierdoor inzicht in de eventuele verbeterkosten van het pand. Tijdens een inspectie wordt de technische staat van de woning op een groot aantal onderdelen visueel geïnspecteerd. Tijdens de verkoopkeuring wordt vooral nadruk gelegd op zaken die van invloed kunnen zijn op de verkoop. Ook zal JoostAdvies u, indien mogelijk, advies geven over bouwkundige zaken die de verkoop kunnen beïnvloeden.

Bij een verkoopkeuring is het verstandig wanneer u zelf daar ook bij aanwezig bent. Hierdoor krijgt u direct al een indruk van de staat van de woning of gebouw. Tevens kunnen wij u direct toelichting geven over de kwaliteit en de staat van onderhoud van de diverse inspectiepunten, maar ook eventuele herstel- en verbeteringsadvies geven.

U ontvangt van ons over de verkoopkeuring een keuringsrapport met hierin opgenomen hetgeen tijdens de inspectie is waargenomen, met daarbij een kostenraming van de direct noodzakelijke kosten, de kosten op langere termijn en de kosten voor eventuele verbeteringen. Mocht u na het herstellen van de eventuele gebreken een aangepast rapport voor de verkoop willen hebben, dan is dat na een korte her-inspectie mogelijk. Het rapport is overzichtelijk opgebouwd, alle bouwlagen, binnen, buiten en installaties e.d. worden apart benoemd.

Het is verstandig om een verkoopkeuring te laten uitvoeren voor de verkoop van een woning of gebouw. JoostAdvies adviseert u de verkoopkeuring te laten uitvoeren voordat u de verkoop van de woning start, zodat u het verkoopkeuringsrapport als verkoopargument kunt gebruiken.

Inspectiepunten bij een verkoopkeuring:

 • Inspectie fundering /ventilatie kruipruimte /begane grondvloer
 • Kwaliteit beoordeling van zichtleidingen in de kruipruimte
 • Inspectie betonwerk van portieken/ galerijen
 • Visuele inspectie kap- en dakconstructie/ goten/ schoorstenen
 • Bouwkundige staat van gevelmetselwerk/ staalconstructie/ lateien/ muurankers
 • Inspectie kwaliteit buitenkozijnen, ramen en deuren
 • Kwaliteit sanitaire ruimten/ keuken
 • Inspectie verwarming- en elektrische installaties
 • Inspectie leidingwerk, ventilatie kanalen en afvoeren
 • Controle op aanwezigheid van loden waterleidingen/asbest /risico op koolmonoxide.
 • Kwaliteitsbeoordeling binnenwanden/ binnendeuren /plafonds
 • Controle op aanwezigheid van ongedierte/ schimmel/ zwam vorming
 • Beoordeling brandveiligheid

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.