Verbouwbegeleiding

Wilt u gaan verbouwen dan kan JoostAdvies vanaf uw eerste initiatief tot en met de oplevering u geheel begeleiden en daarbij kan JoostAdvies zorgen voor zowel het benodigde bouwkundig tekenwerk als de aanvraag van een omgevingsvergunning mocht dit van toepassing zijn.

Begeleidingspunten waar u aan kan denken:

  • Opstellen van Programma van Eisen / algemeen bouwadvies
  • Ontwerpbegeleiding / uitwerken bouwkundig tekenwerk
  • Opzetten van tijdsplanning / budgetbewaking van gehele bouwtraject
  • Verzorgen bestemmingsplanwijziging / ruimtelijke onderbouwing
  • Verzorgen omgevingsvergunning / onderhouden gemeente contact
  • Selecteren en begeleiden uitvoerende partijen
  • Begeleiding uitvoeringsfase / verzorgen en controle oplevering

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.