Schade expertise

Alle soorten van schade in of rondom uw woning als gevolg van lekkage storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur, kunnen ernstige hinder en vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw verzekeraar of aannemer.

Bij alle soorten van bouwschade kan JoostAdvies worden ingeschakeld om de oorzaak en de hoogte van de herstelkosten te bepalen. Nauwkeurig wordt de schade geïnventariseerd en alle noodzakelijke onderhoud- en/of vervangingshandelingen inclusief materialen worden gerapporteerd.

Met het expertise rapport kunt u de schade bij uw verzekeraar of tegenpartij onderbouwen en verhalen. De rapportages van JoostAdvies worden gebruikt om schade vast te stellen maar ook als contra-expertise en in aansprakelijkheid- en rechtsbijstand zaken. In veel gevallen zal uw verzekeraar de kosten van genoemde expertises vergoeden.

NB: Alle andere soorten van schade als gevolg van een calamiteit zoals inkomensschade of ander soort van bedrijfsschade welke een bedrijfsuitvoering of bewoning van een pand belemmeren worden in onze schade-expertises niet begroot. De schade-expertise van JoostAdvies is geheel gericht op de materiële bouwkundige schade.

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.