Opleveringskeuring

Het kopen van een nieuwbouwhuis is een emotionele en inspannende ervaring, maar heeft ook gewoon zakelijke kanten. Voor het betrekken van de woning heeft u al zeer veel zaken moeten regelen en aan nog meer zaken moeten denken. Een van deze zaken is de oplevering van uw woning.

Om te zorgen dat u krijgt wat u hebt gekocht, is er bij nieuwbouwwoningen officieel moment van oplevering. Tijdens deze oplevering moet u controleren of uw huis voldoet aan de kwaliteitseisen en of het conform uw contract is uitgevoerd.

Het is niet zo dat u moet opzien tegen de oplevering. U en de bouwer/projectontwikkelaar hebben beiden belang bij een goede en juiste oplevering. Hierbij is de steun van een onafhankelijk bouwkundig adviseur van JoostAdvies een goed middel om voor u het beste resultaat uit de oplevering te halen.

Tijdens de oplevering wordt er met u en een vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar een rondgang door en om het huis gedaan. Een bouwkundig adviseur van JoostAdvies kunt u begeleiden tijdens de oplevering. JoostAdvies treedt op als uw adviseur en zal samen met u de woning inspecteren. Ook zal de adviseur van JoostAdvies de afwijkingen en gebreken notuleren.

De vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar zal deze gebreken ook vermelden op het proces-verbaal van oplevering. Na de rondgang zal de adviseur van JoostAdvies erop toezien dat alle afwijkingen, gebreken en opmerkingen juist in het proces- verbaal vermeld worden.

Wij vinden dat voor een goede oplevering het vooraf doornemen van de contractstukken (technische omschrijving, tekeningen en koperskeuzen) een pre is. Ook controle tijdens de bouw bestaat zeker tot de mogelijkheden.

De oplevering is de formele beëindiging van de bouw en wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. Tevens ontvangt u de sleutel van de woning en wordt u officieel eigenaar. De op- en aanmerkingen over de woning worden door een vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar genoteerd in het “Proces-Verbaal van Oplevering”. Deze op- en aanmerkingen moeten door de aannemer binnen een contractueel afgesproken tijd worden verholpen. De oplevering is visueel, zaken die tijdens de oplevering niet visueel geconstateerd kunnen worden gelden “als verborgen gebreken” en hierover kunt u later altijd reclameren.

Het proces-verbaal van oplevering is een officieel document. Dit document vermeldt o.a. de datum van oplevering en de geconstateerde afwijkingen en gebreken. Hierop wordt ook vermeld welke stukken u bij de oplevering overhandigd krijgt (b.v. gebruiksinstructies en revisietekeningen). Ook geeft het u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Het document wordt door de opleverende partij en de ontvangende partij (u) ondertekend. In praktijk zal het zeer moeilijk zijn om beschadiging en andere zaken, die niet onder garantie en de term “verborgen gebreken” vallen en niet vermeld zijn verholpen of aangepast te krijgen.

Vaak wordt er enkele weken voor de oplevering een schouw (vooroplevering) door de bouwer georganiseerd. Deze schouw geeft u de mogelijkheid om de woning te inspecteren op o.a. de juistheid van uw kopers keuze. Indien u tijdens de schouw onjuistheden in uw kopers keuze waarneemt, heeft de bouwer nog de tijd om deze te verhelpen voor de oplevering. Het is verstandig om dan ook al een bouwkundig adviseur van JoostAdvies mee te nemen. De vooroplevering heeft geen juridische waarde. Veelal wordt er door de bouwer geen voorschouw rapport opgemaakt en moet u uw eigen lijst aan de bouwer verstrekken.

Mocht u een appartement hebben gekocht, dan heeft u ook gemeenschappelijke ruimten. Deze ruimten dienen voor de aanvang van de oplevering van de woningen te zijn opgeleverd. Door het inhuren van een bouwkundig adviseur van JoostAdvies voorkomt u als VvE (Vereniging van Eigenaren) eventuele discussies.

Ook bij het opleveren van een grote verbouwing van een woning of gebouw is het raadzaam om een onafhankelijk bouwkundig adviseur van JoostAdvies in te schakelen. Bij een grote verbouwing zijn veelal meerdere partijen ingeschakeld met ieder hun eigen belang. Om discussies en eventuele geschillen te voorkomen is het verstandig om na het gereedkomen van de verbouw een proces-verbaal van oplevering te laten opstellen.

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.