Nieuwbouw begeleiding

JoostAdvies kan uw nieuwbouwproject begeleiden vanaf uw eerste initiatief tot en met de oplevering en kan daarbij zorgen voor zowel het benodigde bouwkundig tekenwerk als de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wilt u het bestemmingsplan wijzigen, of u heeft een ruimtelijke onderbouwing nodig dan kan JoostAdvies u ook begeleiden en adviseren in de mogelijkheden die er zijn.

Begeleidingspunten waar u aan kan denken:

  • Opstellen van Programma van Eisen / algemeen bouwadvies
  • Ontwerpbegeleiding / uitwerken bouwkundig tekenwerk
  • Opzetten van tijdsplanning / budgetbewaking van gehele bouwtraject
  • Verzorgen bestemmingsplanwijziging / ruimtelijke onderbouwing
  • Verzorgen omgevingsvergunning / onderhouden gemeente contact
  • Selecteren en begeleiden uitvoerende partijen
  • Begeleiding uitvoeringsfase / verzorgen en controle oplevering

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.