Advies

Bouwen is, ondanks dat het soms zo eenvoudig lijkt, vaak een ingewikkeld en arbeidsintensief proces. De uitdaging en hierdoor ook veelal de moeilijkheid is, dat het mensenwerk is. Het is een proces waarin vele partijen betrokken zijn. Een proces waarbij creativiteit, goede communicatie en techniek op een transparante manier samen gevloeid dienen te worden.

JoostAdvies wil u graag begeleiden en steunen in het dit bouwproces. Dit doen wij door open en transparant te werken en elke klant individueel en persoonlijk te begeleiden. Deze begeleiding kan variëren vanaf een ontwerp en het opstellen van een Programma van Eisen tot de eindoplevering en alles wat hiertussen past zoals het wijzigen van het bestemmingsplan, verzorgen van de bouwaanvraag en selecteren en vergelijken van aannemers.

Twijfelt u of uw bouwplan past binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente. JoostAdvies kan dit voor u beoordelen. Tevens kan JoostAdvies u adviseren en begeleiden in de wijzigingsmogelijkheden van het bestemmingsplan. Heeft u een ruimtelijke onderbouwing nodig bij uw bouwaanvraag dan kunnen wij u die ook aanleveren.

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.