Aankoopkeuring

JoostAdvies kan voor u bouwkundige keuringen verzorgen voor de aankoop of verkoop van uw woning. Wilt u een onafhankelijk advies van uw oplevering van uw verbouw of nieuwbouwwoning dan kunnen wij u hierin begeleiden. Heeft u een bouwkundige schade en wenst u een onafhankelijk advies in de herstelkosten dan voeren wij deze taak graag voor u uit.

Het doel van een bouwkundige aankoopkeuring is het krijgen van inzicht in de conditie van de woning of gebouw. Het rapport geeft een goed beeld en de staat van de kwaliteit van de woning of gebouw. U krijgt hierdoor inzicht in de eventuele verbeterkosten van het pand. Bij een inspectie worden alle bouwtechnische aspecten van de woning beoordeeld. Mogelijke gebreken van de woning aan vloer-, dak-, en gevelconstructies komen tijdig aan het licht. Tevens komt de mogelijke aanwezigheid van o.a. asbest en houtworm naar voren.

Indien u een woning wilt aankopen heeft u een onderzoeksplicht. Indien u als koper niet voldoet aan deze plicht, alvorens tot koop over te gaan, dan is de geleden schade moeilijk verhaalbaar op de verkoper. En een aankoopkeuring kan geschillen in de toekomst voorkomen. Tevens kunnen de uitkomsten van de aankoopkeuring meegenomen worden in de prijsonderhandeling.

Bij een aankoopkeuring is het verstandig wanneer u zelf daar ook bij aanwezig bent. Hierdoor krijgt u direct al een indruk van de staat van de woning of gebouw. Tevens kunnen wij u direct toelichting geven op de kwaliteit en de staat van onderhoud van de diverse inspectiepunten.

U ontvangt van ons over de aankoopkeuring een keuringsrapport met hierin opgenomen hetgeen tijdens de inspectie is waargenomen, alsmede een kostenraming van de direct noodzakelijke kosten, de kosten op langere termijn en de kosten voor eventuele verbeteringen. Het rapport is overzichtelijk, alle bouwlagen, binnen, buiten en installaties e.d. worden apart benoemd. Tevens krijgt u tijdens de keuring ook advies hoe eventueel gevonden gebreken kunnen worden verholpen. Deze adviezen worden ook in het rapport toegelicht.

Het is verstandig om een aankoopkeuring te laten uitvoeren bij de aankoop van een woning. Het advies is om deze aankoopkeuring te laten doen voordat u in aankooponderhandeling gaat. De kosten voor de keuring i.v.m. de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn aftrekbaar voor de belasting.

Inspectiepunten bij een aankoopkeuring:

 • Inspectie fundering/ ventilatie kruipruimte/ begane grondvloer
 • Kwaliteit beoordeling van zichtleidingen in de kruipruimte
 • Inspectie betonwerk van portieken/ galerijen
 • Visuele inspectie kap- en dakconstructie/ goten/ schoorstenen
 • Bouwkundige staat van gevelmetselwerk/ staalconstructie/ lateien/ muurankers
 • Inspectie kwaliteit buitenkozijnen, ramen en deuren
 • Kwaliteit sanitaire ruimten/ keuken
 • Inspectie verwarming- en elektrische installaties
 • Inspectie leidingwerk, ventilatie kanalen en afvoeren
 • Controle op aanwezigheid van loden waterleidingen/ asbest/ risico op koolmonoxide.
 • Kwaliteitsbeoordeling binnenwanden/ binnendeuren /plafonds
 • Controle op aanwezigheid van ongedierte/ schimmel/ zwam vorming
 • Beoordeling brandveiligheid.

Neem eens contact op met JoostAdvies voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.